Gửi tin nhắn
news

ESKONJAC đã được công nhận là số 1 trong khối lượng bán hàng toàn cầu của kẹo cao su Konjac

June 27, 2024

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng ESKONJAC đã được công nhận là số 1 trong khối lượng bán hàng toàn cầu của kẹo cao su Konjac bởi Frost & Sullivan uy tín, dựa trên nghiên cứu của họ về thị trường konjac toàn cầu.